Χαρακτηριστικά

 • Ελληνοαγγλική-Γερμανική και Ρωσική ρύθμιση ανά χρήστη.
 • Ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη κειμένου Tooltip.
 • Πολλαπλών χρηστών, Πολυαποθηκών, Πολλαπλών εταιρειών.
 • Πλήρως προσαρμοσμένα μενού ανά χρήστη.
 • Κλιμακούμενη αρχιτεκτονική.
 • Εξαγωγή σε διάφορες μορφές αρχείων.
 • Ισχυρές και ευέλικτες εύχρηστες εγκαταστάσεις αναζήτησης και φιλτραρίσματος.
 • Επισύναψη εγγράφου στους Συνεργάτες/ Στοιχεία και όλες τις συναλλαγές.
 • Απεριόριστες τιμές πώλησης.
 • Τιμές συγκεκριμένες για τον πελάτη/ προμηθευτή.
 • Χειρισμός γραμμωτού κώδικα.
 • Συναρμολόγηση και χειρισμός σετ.
 • Φωτογραφίες αντικειμένων.
 • Αυτόματος Υπολογισμός Τιμών (Προσαύξηση, Περιθώριο).
 • Απεριόριστες κατηγορίες στοιχείων.
 • Χρώμα, μέγεθος και άλλες παραλλαγές.
 • Διμερής διεπαφή με τη Λογιστική

Αναφορές

 • Πολύ ισχυρές και δυναμικές αναφορές με εκ των προτέρων διευκολύνσεις φιλτραρίσματος και εξαγωγής.
 • Ανάλυση ABC και γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Συναλλαγές

 • Περισσότεροι από 25 διαφορετικοί τύποι συναλλαγών με διευκολύνσεις ροής εργασίας με προσαρμόσιμες φόρμες και εκτυπώσεις για όλες τις συναλλαγές.

Ενσωμάτωση υπολογιστή χειρός

 • Ex-Van Sales & Παραλαβή παραγγελιών.
 • Απογραφή και εκτύπωση ετικετών.
 • Τα εμπορεύματα παρελήφθησαν.
 • Σειρά επιλογής.