Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα λογιστικό σύστημα που θα παρακολουθεί τα οικονομικά της επιχείρησής σας σωστά και αποτελεσματικά. Ένας σύντροφος για κάθε διευθυντή που θα βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στη μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων.

Διεπαφή χρήστη

• Ελληνική-Αγγλική έκδοση πατώντας ένα πλήκτρο.
• Ηλεκτρονική βοήθεια και υποστήριξη Tooltiptext.

Χαρακτηριστικά

• General Ledger, Debtor/Creditos Ledger.
• Διαχείριση βασικού λογαριασμού οφειλετών/πιστωτών.
• Συγχώνευση λογαριασμών.
• 26 προκαθορισμένοι τύποι συναλλαγών.
• Συναλλαγές και λογαριασμοί διεπαφής που ορίζονται από τον χρήστη.
• Υποστήριξη Reverse καταχωρήσεων.
• 4 επίπεδα κατηγοριών Οφειλέτη/Πιστωτή.
• 4 επίπεδα Ανάλυσης.
• Τράπεζικό Reconciliation.
• Reconciliation οφειλέτη/πιστωτών.
• Κατανομή πληρωμών.
• Μητρώο επιταγών.
• Επιλογή ανάρτησης ημερομηνιών.
• Έκθεση ΦΠΑ-Έντυπο, Είσοδος/Έξοδος.
• Διοίκηση πωλητών και προϊσταμένων πωλητών.
• Διαδρομές πωλήσεων και υπολογισμός προμήθειας.

Αναφορές

• Εκθέσεις διαχείρισης.
• Εκτενείς αναφορές.
• Εξαγωγή σε διάφορες μορφές αρχείων.
• Στατιστικά στοιχεία και συγκρίσεις λογαριασμών.

Επιλογές

• Πολλαπλών χρηστών.
• Πολυ-εταιρική.
• Πολλαπλά νομίσματα.
• Τιμολόγηση υπηρεσιών.
• Έντυπα VIES.
• Προσαρμόστε τις αναφορές κερδών & ζημιών και ισολογισμού.
• Εκτύπωση επιταγών για Πιστωτές.
• Υπολογισμός τόκων.
• Λογαριασμοί ενοποίησης.
• Κοινές Δαπάνες.
• Συμφωνία ταμειακής ροής / πληρωμής.
• Διαχείριση παγίων.